Rezerwat Pazurek

Utworzono: sobota, 11, maj 2013 Marek

Rezerwat ten położony jest w południowo-zachodniej części Płaskowyżu Ojcowskiego. Administracyjnie znajduje się w Gminie Olkusz (Powiat Olkuski, Nadleśnictwo Olkusz). Rozciąga się pomiędzy Drogą Wojewódzką 783 oraz linią kolejową, łączące Olkusz z Wolbromiem Jego powierzchnia to 187,91 hektarów. "Pazurek" jest rezerwatem leśnym oraz przyrody nieożywionej.

Lasy w okolicy wsi Pazurek zostały ustanowione ochroną rezerwatową Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2008 roku. Zgodnie z decyzją Wojewody, celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu leśnego złożonego z naturalnych zbiorowisk leśnych: żyznej buczyny sudeckiej, buczyny storczykowej, kwaśnej buczyny niżowej, stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów oraz zróżnicowanej budowy geomorfologicznej obszaru z wapiennymi ostańcami skalnymi. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba terenu z licznymi kulminacjami w postaci wychodni wapiennych skał. Teren rezerwatu pokrywają dobrze zachowane, pomimo silnej presji zanieczyszczeń przemysłowych i ruchu turystycznego, lasy bukowe.{jcomments on}

 

 

Udając się do rezerwatu, możemy zostawić bezpiecznie auto w dwóch miejscach. Pierwsze to oznaczony, leśny parking, przy którym Nadleśnictwo Olkusz wybudowało niezbędną infrastrukturę (oznakowanie parkingu, utwardzenie drogi, wiaty dla turystów, kosze, tablice edukacyjne, mapa obszaru, stojaki na rowery). Parking znajduje się po wschodniej stronie DW 783, między Rabsztynem i Pazurkiem. Drugie miejsce to parking przy nieczynnej stacji kolejowej „Jaroszowiec Olkuski” (dawniej Stacja kolejowa „Rabsztyn”).

Przy obu parkingach możemy przeczytać informacje o rezerwacie oraz zobaczyć jego mapę. Z obu miejsc prowadzą oznaczone szlaki koloru niebieskiego do bardzo ciekawej ścieżki dydaktycznej, prowadzącej wokół całego rezerwatu (kolor czerwony, częściowo pokrywa się z przebiegającym przez Pazurek Szlakiem Orlich Gniazd)

Skały przy ścieżce dydaktycznej.

 

Jaskinia na Pazurku i Wielki Okap w Skałach Zubowych

 

Schronisko przy Stacji Kolejowej Rabsztyn

Czosnek niedźwiedzi