Rezerwat Pazurek

Kategoria: Oprócz jaskiń Utworzono: sobota, 11, maj 2013 Marek

Rezerwat ten położony jest w południowo-zachodniej części Płaskowyżu Ojcowskiego. Administracyjnie znajduje się w Gminie Olkusz (Powiat Olkuski, Nadleśnictwo Olkusz). Rozciąga się pomiędzy Drogą Wojewódzką 783 oraz linią kolejową, łączące Olkusz z Wolbromiem Jego powierzchnia to 187,91 hektarów. "Pazurek" jest rezerwatem leśnym oraz przyrody nieożywionej.

Lasy w okolicy wsi Pazurek zostały ustanowione ochroną rezerwatową Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 1 sierpnia 2008 roku. Zgodnie z decyzją Wojewody, celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu leśnego złożonego z naturalnych zbiorowisk leśnych: żyznej buczyny sudeckiej, buczyny storczykowej, kwaśnej buczyny niżowej, stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów oraz zróżnicowanej budowy geomorfologicznej obszaru z wapiennymi ostańcami skalnymi. Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźba terenu z licznymi kulminacjami w postaci wychodni wapiennych skał. Teren rezerwatu pokrywają dobrze zachowane, pomimo silnej presji zanieczyszczeń przemysłowych i ruchu turystycznego, lasy bukowe.

 

 

Udając się do rezerwatu, możemy zostawić bezpiecznie auto w dwóch miejscach. Pierwsze to oznaczony, leśny parking, przy którym Nadleśnictwo Olkusz wybudowało niezbędną infrastrukturę (oznakowanie parkingu, utwardzenie drogi, wiaty dla turystów, kosze, tablice edukacyjne, mapa obszaru, stojaki na rowery). Parking znajduje się po wschodniej stronie DW 783, między Rabsztynem i Pazurkiem. Drugie miejsce to parking przy nieczynnej stacji kolejowej „Jaroszowiec Olkuski” (dawniej Stacja kolejowa „Rabsztyn”).

Przy obu parkingach możemy przeczytać informacje o rezerwacie oraz zobaczyć jego mapę. Z obu miejsc prowadzą oznaczone szlaki koloru niebieskiego do bardzo ciekawej ścieżki dydaktycznej, prowadzącej wokół całego rezerwatu (kolor czerwony, częściowo pokrywa się z przebiegającym przez Pazurek Szlakiem Orlich Gniazd)

Skały przy ścieżce dydaktycznej.

 

Jaskinia na Pazurku i Wielki Okap w Skałach Zubowych

 

Schronisko przy Stacji Kolejowej Rabsztyn

Czosnek niedźwiedzi

 

 

Odsłony: 5954

Komentarze   

0 #5 Adamsbrord 2019-05-10 00:11
Hi savings lover!

What can you buy online? Yes, almost everything! So, for everything you can get a significant percentage of cashback from our service!

Our regular users know that using a cashback service cashback service you can not only profitably buy clothes and equipment, but also save money on purchases of household chemicals, cosmetics and the mass of other categories of goods. And with us you can get a cashback with each order of your favorite food!

We are constantly expanding our list of partners among online stores, choosing the most popular of them, so that you don’t have to limit yourself to choosing!

Choose from thousands of brands and a million products of various categories! And, of course, get cashback from each order! Visit our website right now and reduce your spending on purchases!

Save up to 40% from each purchase !. Use cashback service cashback services. Introducing the largest cashback service cashback service in the world!
- 2078 popular online cashback stores
- 969 stores with increased cashback
Today, bank cards are not only a way to store money and non-cash payments, but also a very interesting financial instrument, opening a number of convenient and profitable functions for their owners.
Cashback has become a favorite subject in many of the features of related cards.
Fast cash withdrawal in a convenient way! http://bit.ly/2VYijaH
Cytować
0 #4 enaziyduupe 2019-03-14 10:29
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online Amoxil Buy Generic http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Cytować
0 #3 aamuapoujiy 2019-03-14 10:17
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Buy Amoxil 500mg Amoxicillin 500 Mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Cytować
0 #2 ihezenore 2019-03-14 07:30
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Buy Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Cytować
0 #1 eqinudi 2019-03-14 07:22
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież