JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
Głeboka
plan
Długość [m] 190
Deniwelacja [m] 16,5 (-12,5; +4)
Lokalizacja Podlesice (Gmina Kroczyce), Rezerwat "Góra Zborów", góra Zborów
Stopień trudności Jaskinia udostępniona do komercyjnego ruchu turystycznego.

 

Opis dojścia

Do jaskini Głębokiej najlepiej dojść od parkingu przy Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach. Od parkingu kierujemy się na północ, za widocznymi oznaczeniami w kierunku jaskini. Jedyny aktualnie otwór jaskini znajduje się od strony północnej Kruczych Skał. Przed otworem znajduje się wiata turystyczna.

 

Opis jaskini

Do środka wchodzimy przez otwór północny, jedyny z trzech otworów, zostawiony po ostatnich pracach zabezpieczających jaskinię. Za otworem dostajemy się do Komory Północnej, która została pogłębiona na potrzeby trasy turystycznej. Za komorą trasa prowadzi w pobliżu zamurowanych otworów. Przeprowadzono tu prace zabezpieczające przed obrywami. Dalej schodzimy betonowymi schodami do Komory Południowej. Znajduje się mała ekspozycja. Z komory poprzez pogłębiony Korytarz Esso dochodzimy do Salki Naciekowej. Droga powrotna do otworu przebiega taką samą trasą.

Okolice Jaskini Głębokiej, jak i sama jaskinia, to najbardziej przekształcony przez człowieka fragment rezerwatu przyrody „Góra Zborów”. Walory przyrody nieożywionej zostały tu w znacznej mierze zniszczone w wyniku dawnej eksploatacji surowców mineralnych. W okresie II wojny światowej został tu na krótko uruchomiony przez Niemców kamieniołom wapieni. Skały pozyskiwano między innymi na potrzeby budowy drogi z Kroczyc do Żarek. W trakcie eksploatacji, w roku 1942, odsłonięto i zniszczono środkową część Jaskini Głębokiej. W efekcie, jaskinia mająca pierwotnie dwa otwory wejściowe w leju u podnóża Skały Dwoistej górującej nad kamieniołomem, została podzielona na dwie części i uzyskała dodatkowe dwa otwory na dnie wyrobiska. Jeden z nich do dziś wykorzystywany jest jako otwór technologiczny podziemnej trasy turystycznej, drugi został zamurowany w 2010 roku.

Szata naciekowa jaskini, niegdyś bogata, uległa zniszczeniu w wyniku eksploatacji kalcytu. Dno jaskini w większości zalega gruz, będący pozostałością po pracach górniczych, w niektórych miejscach występuje na dnie piasek i glina.

 

Historia eksploracji

Próżnia ta została odkryta ok. 1942 roku podczas eksploatacji kamienia. Zachowane w kamieniołomie fragmenty ścian jaskini wskazują, że w miejscu obecnego wyrobiska znajdowały się korytarze. W jaskini eksploatowano kalcyt, co stało się bezpośrednią przyczyną zniszczenia szaty naciekowej. Z początkiem lat siedemdziesiątych przystosowano jaskinię dla ruchu turystycznego, budując schodki i balustrady, które odnowiono w latach 2006-2008. Zinwentaryzowana wg stanu z roku 1948 przez K. Kowalskiego; powtórnie - z uwzględnieniem późniejszych odkryć - przez K. Mazika w roku 1979. Niewielkie nowe partie o długości 15 m zostały zinwentaryzowane w 1996 roku. Najnowszą dokumentację jaskini sporządził w roku 2010 Norbert Sznober.

 

Uwagi

Jaskinia Głęboka jest jaskinią udostępnioną dla turystów w okresie od 15 kwietnia do 31 października w godzinach 9-16. Bilety do nabycia w cenie 10 (7 - ulgowy) złotych w budynku przy parkingu.

 

Bibliografia

Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury w Podlesicach

Oficjalna Polska Strona Taternictwa Jaskiniowego przy KTJ PZA - Epimenides