JoomlaTemplates.me by HostMonster Reviews
Błotna
plan, przekrój (A. Sanak); plan, przekrój (M. Szelerewicz)
Długość [m] 140
Deniwelacja [m] 42 (-41; +1)
Lokalizacja Jaroszowiec (Gmina Klucze), Góra Stołowa, pólnocno-wschodni stok góry Pod Wieżą
Stopień trudności Jaskinia o rozwinięciu pionowym. Zwiedzanie utrudnione przez ciasną studnię wejściową. Zagrożenie mogą stanowić zaklinowane w szczelinie wanty i luźne kamienie.

 

Dokumentacja wykonana przez A. Sanaka

 

Dokumentacja wykonana przez M. Szelerewicza

 

Opis dojścia

Najprościej dojść do jaskini z Jaroszowca, spod Domu Kultury (obok stara kaplica) żółtym szlakiem w kierunku północnym. Po kilkuset metrach żółty szlak krzyżuje się z niebieskim okrężnym po Stołowej Górze i szlakiem czerwonym. W tym miejscu, już bez szlaków kierujemy się w kierunku zachodnim, w stronę widocznej góry. Jaskinia znajduje się od strony wzniesienia, od której podchodziliśmy, w niewielkiej rozpadlinie nieco poniżej grani szczytowej.

 

Opis jaskini

Jaskinia ta znajduje się w kompleksie Stołowej Góry na północ od Jaroszowca. Jest to jedno z największych odkryć ostatnich lat na Jurze, głównie z powodu znalezienia licznych skamieniałości, położenia otworu oraz pięknej szaty naciekowej.

Wejście do jaskini stanowi pionowa szczelina o głębokości 23 metrów, wymagająca od zwiedzającego znajomości technik i sprzętu wspinaczkowego. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że szczelina jest bardzo wąska. powierzchnię ścian pokrywają młode nacieki  pod szczeliną za zawaliskiem znajduje się niska ale obszerna sala z ładnymi białymi naciekami. Pokonując kolejne zawaliska oraz szczelinowatą studzienkę można dotrzeć do najniżej położonego miejsca w jaskini.

 

Historia eksploracji

Jaskinia była eksplorowana przez zespół: Janusz Chowaniec, Robert Pest, Adam Sanak oraz Andrzej Jarek i Frazik. Sugerując się wywiewem z ziemi przekopali oni 6 listopada 1988 r. około warstwę gleby na głębokość około 1 metra, co odsłoniło możliwy już do pokonania fragment szczeliny. W dniu 12 listopada tego samego roku poznano Salę z Misami, a 26 listopada osiągnięto obecne dno jaskini. Kolejnych odkryć w jaskini dokonano 10 grudnia 1988 r., kiedy to pokonany został Zacisk Komandosa i poznano leżącą za nim szczelinę.

 

Uwagi

Jaskinia Błotna została pomierzona dwukrotnie (przez Adama Sanaka i przez zespół Mariusza Szelerewicza). Obaj autorzy planów podają rozbieżną długość jaskini: Sanak: 235 metrów, Szlerewicz 140 metrów. Nie wiadomo skąd taki rozrzut w wynikach stosunkowo niedługiego obiektu. Na planie M. Szelerewicza brakuje dwóch ciągów - za Zaciskiem Komandosai niewielkich partii na S krańcu jaskini, jednak na pewno nie mają one 95 metrów długości...


 

Zdjęcia

Krzysztof Jarząb

 

Bibliografia

Jurajski informator turystyczny IT-Jura

Eksplorancik, zeszyt 1-3; Kraków 1989