Nr Data O czym przeczytasz w artykułach?
 1  grudzień 1994 Schronisko z kulkami ● Jaskinia w Jasikowej Skale ● Jaskinia w Kamieniu
Żarskim ● Datowanie nacieków z jaskiń Wyżyny ● Prace Podkomisji Ochrony
Jaskiń i Obszarów Krasowych ● Co inwentaryzować na Wyżynie? ● Tragiczny
koniec wakacji ● Notatki starożytne ● Jaskinia Twardowskiego ● Trzebniów
 2  styczeń - luty 1995 Apel z Trzebniowa  ● Dolina Chechła  ● Dolina Racławki  ● Łopianki  ●
Eksploracja w Łykawcu  ● W Jaskini Sąspowskiej  ● Smocza Jama  ● Otwór jaskini – banał czy problem? ● Datowanie nacieków  ● Co inwentaryzować na Wyżynie? ● Stefanowa Dziura  ● Łykawiec
 3  marzec - kwiecień 1995 Nowe  partie  w  jaskini  Szeroki  Awen  ●  Jaskinia  Mamutowa  ●  Jaskinia
z Garnuszkiem ● Jaskinia Sąspowska ● Jaskinia w Lesie Wolskim ● Jaskinia
Małotowa ● Na tropach Smoka ● Wieści z Trzebniowa ● Jaskinia Szpatowców
w Podlesicach ● Instrukcja
 4  maj - czerwiec 1995 Jaskinia Jubileuszowa ● Siewierz ● Jaskinia Pod Kamykiem ● Szkice techniczne jaskiń  Jury  ●  Nowe  partie  w  Jaskini  na  Łopiankach  i  Sułoszowa  ●  Jaskinia Małotowa ● Rudniki
 5  lipiec - sierpień 1995 Siewierz – uzupełnienia  ●  Okolice  Kluczy  ●  Inwentaryzacja  jaskiń  pasma
Smoleńsko – Niegowonickiego ● Jaskinia Małotowa ● Nowe partie w jaskini
Racławickiej  ●  Jamki  ●  Jaskinia  Urwista  ●  Nowe  jaskinie  okolic  Zaborza
i  Suliszowic  ●  Jaskinia  Piaskowa  ●  Jaskinia  Niespodzianka  ●  Jaskinia  Pod Skipirzepą ● Dolina Brodeł ● Czy będzie bezpieczniej? ● Łykawiec ● Smocza Jama ● Czy to prawda?
 6  wrzesień - październik 1995 Podziemia  Tarnowskich Gór ● Jaskinia Bobolicka (Poszukiwaczy Skarbów) ●
Szeroki Awen ● Jaskinie Wyżyny o długości przekraczającej 40 metrów ● Jaskinia Łabajowa ● Góra Zborów ● Jaskinia Racławicka ● Jaskinia Nad Źródłem IV ● Jaskinia Głęboka ● Wspinaczka na Racławickiej
 7  listopad - grudzień 1995 Będzińskie podziemia ● Jaskinie Wyżyny w Internecie ● Jaskinia Dąbrowska ●
Nowa jaskinia w Podcisowych Kąpiołkach ●  Studnia w Leju (Z Garnuszkiem
) ● Jaskinia  Nad  Źródłem  IV    ●  Studzienne  Impresje  ●  Uzupełnienia  i  uwagi do zestawienia „Jaskinie Wyżyny o długości przekraczającej 40 metrów ● Jaskinie zachodniej  części  Doliny  Sąspowskiej  ●  Jaskinie  Wyżyny  na  29  Sympozjum Speleologicznym ● Indeks jaskiń i schronisk wzmiankowanych w numerach 1 - 7 ● Spis artykułów i notatek zamieszczonych w numerach 1 - 7
 8  styczeń - luty 1996 TO I OWO ● HIBERNAKULUM ZNACZY DOM ● Jaskinia Bez Nazwy  ● Jaskinia
Siewierska II ● Jaskinia Jastrzębnicka ● Jaskinia Siedmiu Smoków ● Jaskinia
Wielkanocna  ●  Częstochowa  ●  Jaskinia  w  Triasowej  Górze  ●  Nowości
ze  Świniuszki  ●  Jaskinia  Szczelina  Niegowonicka  ●  W  Piętrowej Szczelinie bezpieczniej i więcej ● Dewastacja w Maurycym ● Jaskinie Wyżyny w Internecie ● Jaskinia Mąciwody ● Jaskinia Naciekowa Przendziszowska
 9  marzec - kwiecień 1996 Ścisk  na  Jurze    ●  Jaskinia  Pomorzańska  i  pobliskie  „dziury”  ●  Jaskinia
Pomorzańska ● „Dziura” na Dorotce i okoliczne próżnie ● Smocza  Jama  ●
„Szeroki – nieszeroki”  ●  Lej  na  Łączkach  ●  Jaskinia  Mąciwody  ●  Szczelina Niegowonicka ● Podlesice ● Jaskinia na Kamieniu ● Studnisko ● Od redakcji ● Inwentaryzacja
 10  maj - czerwiec 1996 Nie taki Ciasny... ● Zamek w Białym Kościele ● Inwentarz jaskiń od Żerkowic
do Karlina ● Kolekcja czterdziesto metrowych ● Jaskinia Gaudynowska ● Smocza Jama na Wawelu
 11  lipiec - sierpień 1996 Jaskinia  Niska  na  Świniuszce ●  Schronisko  na  Świniuszce  ●  Jaskinia  Nad
Źródłem V ● Inwentarz jaskiń góry Ostry Kamień i okolic ● Piaseczno – leje
krasowe  ●  Jaskinia  Piętrowa  Szczelina  „nowe  czy  nie  nowe”  ●  W  sprawie
ochrony
 12  wrzesień - październik 1996 Jaskinia z Kominkiem ● Jaskinia Bukowa ● Jaskinia Zawaliskowa ● Jaskinia
w Trzebniowie II ● Jaskinia pod Kamykiem raz jeszcze  ● Jaskinia Gruzowa ●  
Studnia  Szpatowców  ●  O  możliwościach  zwiedzania  zamkniętych  jaskiń  ●
Badania Archeologiczne na Jurze ● Sympozjum Kopernikańskie ● Zrób to sam
– czyli jak zmierzyć jaskinię
 13  listopad - grudzień 1996 Schronisko Szczelina w Kamieniołomie nad Sąspówką ● Jaskinia Gruzowa ●
Krakowskie kawerny, część I – Pychowice ● Nowe partie  w Jaskini Zawaliskowej ●  Zrób  to  sam – czyli  jak  namierzyć  jaskinię  ●  Indeks  jaskiń  i  schronisk wzmiankowanych w numerach 8 – 13 ● Spis artykułów i notatek zamieszczonych w numerach 8 – 13
 14  styczeń - luty 1997 Czysta Jura ● Jaskinia Pod Wiszarem ● Jaskinia Studnia w Zagórzu ● Jaskinia
na Biśniku ● Studnia w Leju ● Jaskinia Pod Bukami II ● Jaskinia Wielkowiejska ● Krakowskie kawerny, część II Bodzów ● Zrób to sam – czyli jak namierzyć jaskinię ● Wspomnienie
 15  marzec - kwiecień 1997 Jaskinia Borsucza ● Jaskinia w Skałkach Pomorzańskich ● Jaskinia Sławkowska ● Schronisko przy Sławkowskiej ● Jaskinia Wielkanocna ● Jaskinia głęboka – „Myty Ciąg” ● Krytyk ● Krakowskie kawerny. Część II Bodzów (uzupełnienie) ● Zrób  to  sam – czyli   jak   zmierzyć  jaskinię  ●  Jaskinie  Ojcowskiego  Parku Narodowego
 16  maj - czerwiec 1997 Eksploracja w Jaskini Małotowej ● Nowe partie w Schronisku z Kulkami ●
Studnia  w  Przewodziszowicach  ●  Schronisko  w  Bukowej  Górze  ●  Straszliwa katastrofa w Wierzchowiu ● Niezwykłe „jaskiniowe” odkrycie ...  na papierze ● W  sprawie  ochrony  nietoperzy  ...  i  nie  tylko  ●  Czysta  Jura  ●  Sympozjum Kopernikańskie
 17  lipiec - sierpień 1997 Powódź a Smocza Jama ● Schronisko z Kulkami, czyli Kuźniarowa „Grota II” ●
Odkrycie  w  Jaskini  Kryspinowskiej AD. 1957 ● Odkrycie i eksploracja Księżej
Groty, czyli Jaskini na Plebanii ● Jaskinia Spękana, czyli ...? ● Krakowskie kawerny ● Niegownice ● Jaskinia w Kamieniołomie Ogrodzieniec ● Czerna ● W sprawie ochrony nietoperzy ... i nie tylko
 18  wrzesień - październik 1997 Jaskinia Ciesenć ● Dzieje poznania Jaskini Ciesęć ● Stop – Krata ● Stan
poznania  jaskiń  zachodniej  części  Skałek  Twardowskiego  ●
Schroniska w kamieniołomie dolomitu ● Jaskinia w Laskach ● Będzińskie podziemia ● Skałki Kroczyckie ● Lej w Lepiance ● Racławicka jeszcze raz
 19  listopad - grudzień 1997 Zstępniak ● Jaskinie Góry Rusztowej ● Zakrzówek ● Zegar ● Archeolodzy
w Dolinie Wodącej ● Jaskinia Zegar ● Podziemia przy Forcie Winnica ● Jaskinia
w Cichym Wzgórzu ● Schronisko Sopli Lodu ● Jaskinia w Trzebniowie II  ●
Sympozjum Speleologiczne ● Podsumowanie ● Podziemne trasy turystyczne
w Polsce ● Indeks jaskiń i schronisk ● Spis artykułów i notatek

Aby przejrzeć daną gazetkę, kliknij jej numer.

Numery informatora "Jaskinie Wyżyny" zostały opublikowane przez Biuro Usług Turystycznych "Gacek" na ich stronie internetowej. Linki prowadzą bezpośrednio do zamieszczonych na stronie "Gacka" numerów.{jcomments off}