Kwiecynek koło Kwaśniowa

Utworzono: poniedziałek, 03, czerwiec 2013 Marek

Kwiecynek (Kwiecinek) jest niewysokim wzgórzem znajdującym się na północ od wsi Kwaśniów. Góra jest częścią Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego. Ze wspomnianym wzgórzem wiążą się ciekawe legendy oraz historie. Dziś zalesione, zapomniane, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu bieliły się na nim wapienne skałki. Wcześniej istniała tam pustelnia. Na starej mapie zaznaczone jest ogrodzenie. Pod szczytem znajduje się schronisko skalne z bardzo charakterystycznym wejściem. Na szczycie wzgórza sterczy skała o dawnej nazwie Kwiatek, a górne połacie wzgórza przed zalesieniem tonęły w kwiatach. Prawdopodobnie nazwa Kwiecinek pochodzi od zalegającego wzgórze kwiecia, która dopiero później została zniekształcona. U podnóża skały od strony północnej jest niewielka grota, a pod szczytem skały widać zasypane ziemią fragmenty grobu wybitego w skale i resztki muru z kamienia i cegły na wapnie, systematycznie niszczone przez wandali - poszukiwaczy skarbów.

Wspomniana grota to Schronisko w Kwiecynku (dawniej Schronisko w Stokach koło Kwaśniowa). W 1951 roku, Kazimierz Kowalski opisuje schronisko pod numerem 370 i nadaje mu nazwę.Opisał, że obiekt znany był miejscowej ludności, a otwór widoczny był z daleka. Dziś to niestety nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości, ponieważ kilka lat później góra została obsadzona drzewami.{jcomments on}

 

 

Opis Kwiecynka pochodzący z portalu Gminy Klucze:

Starsi mieszkańcy twierdzili, że szczyt Kwiecynka opasany był kamiennym murem. Mur ten został rozebrany przez Austriaków w 1914 roku, a uzyskany kamień został zużyty na utwardzenie drogi w kierunku Pilicy, na odcinku od Glinianek do kapliczki na Borach. O Kwiecynku pozostały tylko legendy. Jedna z nich oparta jest prawdopodobnie na motywach legendy o nieszczęśliwej Wandzie, która nie chciała Niemca.
    Młoda dziedziczka z Kwaśniowa zakochała się w również młodym polskim rycerzu z wzajemnością. Rodzice panny byli przeciwni temu związkowi, bo kandydat na męża córki był biedny i nie pochodził ze stanu ziemiańskiego. Młodzi wbrew woli rodziców spotykali się potajemnie na wzgórzu Kwiecynku. Rodzice panny nie mogąc w żaden sposób zapobiec temu, postarali się o innego kandydata - bogatego obcokrajowca, którego córka jednak nie zaakceptowała. Młodzi kochankowie nadal spotykali się na wzgórzu obok skały Kwiatek. Po pewnym czasie doszło do tragedii. Zwłoki dziedziczki i rycerza znaleziono w studni obok zamku smoleńskiego. W pozostawionym liście wyrazili swoją wolę, aby pochować ich razem na wzgórzu obok skały o nazwie Kwiatek, w miejscu gdzie odbywały się ich spotkania. Rodzice spełnili ich życzenie, ale myśl o samotnych grobach na wzgórzu wśród lasów, nie dawała im spokoju. Zbudowali więc pustelnie, w której zamieszkał pustelnik i odtąd opiekował się grobami. Szczyt wzgórza otoczyli kamiennym murem. Z czasem trumny przeniesiono do Cieślina i umieszczono w krypcie pod kaplicą, w miejscu gdzie obecnie stoi kościół.

    Cieślin w owym czasie wchodził w skład dóbr Kwaśniowa i był własnością dziedziców kwaśniowskich.
    Jednak Kwiecynek to nie tylko legenda. Spis inwentaryzacyjny Dóbr* Kwaśniowa, przeprowadzony w 1834r., pod poz. 15 wymienia Pustelnię zwaną Kwiecinek oddaloną o 1/8 mili od Folwarku Kwaśniów, opasaną na około murem w kształcie czworoboku, wykonanym z kamienia na wapnie o długości 300 łokci. (łokieć - dawna miara długości równa 0,576m. 300 x 0,576=172,8m). Wysokość muru 4,5 łokci. We wschodniej ścianie wymienione są dwa otwory drzwiowe(obecnie już bez drzwi).
    Następnie wymieniony jest dom dla pustelnika o długości 10, szerokości 7.5 i wysokości 4.5 łokci, zbudowany z kamienia na wapnie, z dachem płaskim, kryty deskami i gontem. Dach i mury w stanie dobrym.
    Obok tego domku stoi kapliczka z kamienia na wapnie, zbudowana na planie sześciokąta, ze sklepieniem w architektoniczną płaskorzeźbę przyozdobionym. Posadzka z kamienia ciosanego, dach kryty cynkiem.


Opis Kwiecinka dokonany w 1837 r.

   Pustynia zwana Kwiecinek w odległości 1/8 mili od folwarku Kwaśniów w lesie opasana naokoło murem z kamienia na wapno w czworobok obejmującym długości łokci 160, a wysokości łokci 4 1, przy którym jest drzwi 2 sztachetowych na zawiasach i hakach żelaznych, ale już cokolwiek po-psute i jednego haka dużego brakuje.
Dom mieszkalny dla pustelnika z kamienia na wapno mossive murowany, z kominem murowanym nad dach wyprowadzonym, dach cynkowy, tylko 2 szory naokoło gontami pokryte - długości 10, szerokości 7 1/2,  a wysokości 4 1/2 łokci mający - w stanie średnim - bo dach już cokolwiek zepsuty. Drzwi do tego z tarcic pojedyncze stolarskiej roboty na zawiasach i ha¬kach żelaznych, ale w tych brakuje zamka - okno nie otwierane zepsute - pieca brakuje - komin kopiasty - podłoga z tarcic i sufit zwyczajny już zły.
Obok tegoż domku kapliczka z kamienia na wapno murowana w sześcian stawiana długości 25, szerokości 14 i wysokości 5 łokci mająca - do tej drzwi z tarcic pojedyncze stolarskiej roboty na zawiasach i hakach żelaznych z zamkiem francuskim i kluczem - posadzka z kamienia ciosanego - sklepienie zwyczajne tynkowane - okno, na którym malowane różne osoby - dach cynkowy - grób w skale wybity z szyją z ka¬mienia na wapno wymurowany sklepiony - do szyi odrzwia dębowe - a do grobu drzwi pojedyncze dębowe na zawiasach i hakach żelaznych.

Pozostałości muru. Fot. Dawid Oruba

 Pozostałości muru na Kiwecynku. Fot. Dawid Oruba

 

Bibliografia:

Nieoficjalny portal Gminy Klucze

Archiwum map Wojskowego Instytutu Geograficznego

Dziechciarz Olgerd - Olkusz dla opornych